Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Gemeentebrief week 39 (30 September 2016)

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Carl Jung het blykbaar geskat dat 95% van ‘n mens se “skadu” – dit is die eienskappe waarvan jy nie hou nie en wegsteek – is eintlik goud.  Dis gif as jy dit begrawe en wegsteek maar as jy dit opgrawe en erken kan dit goud word (Nicol, Pottebakker).  Wanneer jy die skadu-eienskappe verwelkom en by jou lewe integreer, word jy heel, minder selfsugtig en baie energie kom vry waarmee jy vir ander tot seën kan wees. (Antonissen, Luister na die Lig).

 

EREDIENSTE:  KONINKRYKTYD

*Sondag 2 Oktober 2016

09:00 Erediens olv ds André: “God van die komposhoop?”  Herwinning en hergebruik – dit is waaroor die Evangelie gaan

            Musiek:  Betsie Schaap

 

*Sondag 9 Oktober 2016

09:00 Erediens olv ds Rykie

Orrelis:  Riaan Steyn

*Geen gesinsdiens, kindergroepe, jeugdiens en tienergroepe agv die skoolvakansie.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik nou oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.  Vir meer inligting kliek hier.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Ina Nell (tuis); Bes van der Spuy (St Peters); Gerhard Olckers (Garsfontein) en Johan Keet (Mackenziest).

 

Meegevoel aan:

- Julie Zitske wie se suster, Mary Campher, op 13 September oorlede is. ‘n Dankdiens is op 23 September in Port Elizabeth gehou

- Ria Visagie wie se swaer oorlede is. ‘n Dankdiens is in Klerksdorp gehou

- Johnny, Elaina en Jonathan Lotter met die afsterwe van Merlinda op 27 September.

 

Baie geluk aan Werner en Jackie van der Westhuyzen wat op 24 September in die huwelik getree het.

 

Seënwense aan Oupa Hennie en Ouma Alto de Vos met nog ‘n kleindogter, Lila de Vos.

 

HUISGODSDIENS

God agter die skerms

God se plan vir my

Alles wat met jou gebeur, is nie God se plan nie.

Maar God het ‘n plan met jou in alles wat gebeur.

Lees saam:  Genesis 45:  1 – 8

Gesels saam

  1. Dink terug aan Josef se verhaal (Genesis 37 – 50). In die gedeelte wat julle gelees het, kyk Josef terug op sy lewe.  Hoe, dink julle, het Josef nou anders oor sy lewe gepraat as toe hy as slaaf verkoop is (Genesis 37:  12 – 36)?
  2. Hoe beskryf Josef God se betrokkenheid in sy lewe?
  3. Ons verstaan nie altyd hoekom sekere dinge met ons gebeur nie.  Tog kyk ons dikwels later terug op hierdie gebeure en besef hoe die Here ons in daardie stiuasies gebruik het.  Vertel vir mekaar stories oor gebeure toe julle eers ná die tyd God se hand daarin raakgesien het.
  4. Wat dink jy wil Romeine 8 :  28 hieroor sê?  Is dit nie ‘n wonderlike gedagte nie?

 

BEWYS VAN LIDMAATSKAP

Die volgende persone het met bewys van lidmaatskap oorgekom na ons gemeente.  Hartlik welkom!

Jan-Herman, Belinda en dooplidmate Lana en Joop Matthias van der Vegt vanaf Geref kerk Vereeniging; Johannes Petrus, Julané en dooplidmaat Miné Wagenaar vanaf Bronkhorstspruit; Johanna Wilhelmina Venter vanaf Sasolburg-Vier Ankers; Heinrich Gerhard, Mandie en dooplidmate Nicola en Heinrich Christiaan Wagner vanaf Moreletapark; Willem Petrus, Estine en dooplidmate Willem Petrus en Isabella van der Merwe vanaf Harrismith; Suzanne Louise Jansen van Rensburg vanaf Tygerpoort; Charles le Roux, Elizabeth en dooplidmaat Colette du Toit vanaf Valleisig; Gerda Groenewald vanaf Skuilkrans.

 

LERAARS

  • Indien u ds Rykie benodig, skakel haar 084 205 8707
  • Indien u ds Willie benodig, skakel hom 082 573 2690
  • Indien u ds André by u huis óf by sy huis óf by die gemeentehuis wil ontmoet, skakel kerkkantoor (012 460 3913) of 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

Ons stuur weekliks ‘n elektroniese nuusbrief uit.  Indien u dit nog nie ontvang nie, stuur u e-pos adres aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik nou oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, soek Waterkloof gemeente op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

LAERSKOOL ANTON VAN WOUW SE KOOR

Kyk gerus op Sondagmiddag 16 Oktober (±16:00) kanaal 146 na “Sing en Harmonie” waarin Anton van Wouw se koor optree.  Dit is ‘n “hoendervleiservaring”.

 

MONCARE:  HUIS VAN HOOP

Moncare (Huis van hoop) is verbonde aan die NG Gemeente Monumentpark en stel twee poste beskikbaar:  Huisouer asook aflos huisouer. Stuur ‘n CV na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor 30 Oktober.  Navrae ds Wynand van Niekerk 079 695 3508 of Petro Barnard (maatskaplike werker) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of  012 348 1245

 

 

Dankie vir julle kommentaar.  Stuur asseblief vir my (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek - Estelle van der Vyver

 

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Spesiale geleenthede

  PRETORIA MANNEKOOR SONDAG 23 OKTOBER 2016 OM 09:00 Tydens ons nagmaaldiens op 23 Oktober 2016 om 09:00 tree die Pretoria Mannekoor op.  U...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 39 (30 September 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK Carl Jung het blykbaar geskat dat 95% van ‘n mens...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 2 Oktober 2016

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 2 Oktober 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Nuwe geloofservaringe deur die Bybel as bril:  Die doen van geloof Waar op dees aarde vind mens God? Waar op dees aarde...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more

Spesiale geleenthede

Error: No articles to display