Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Gemeentebrief week 32 (12 Augustus 2016)

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. (Efesiërs 3: 19)”

“Die hoofsaak van Paulus se bede is dat ons iets van die liefde van Christus sal begryp deur die dimensies daarvan te verstaan. 

• Hoe wyd is die liefde van Christus?  Dit reik tot binne-in ‘n man wat die gemeente met raserny vervolg het; tot bo-oor die dissipel wat tot drie keer toe met ‘n eed sy verbondenheid aan hierdie liefde ontken het; tot bo in die boom van ‘n kromrug tollenaar – ten einde sy pad en sy lewe reguit te buig; tot dwarsdeur ‘n kruiseling wat, met dieselfde asem waarmee hy nog flussies vir Christus beledig het, na Hom vlug – en ‘n paradys vind. 

• Hoe ver strek sy liefde?  Dit reik terug tot voordat die wêreld geskep is (vgl Ef 1: 4) en sal duur van ewigheid tot ewigheid.

• Wat is die hoogte van Christus se liefde?  Die Kersengele het gesing van die eer van God wat tot ‘in hoogste hemel’ blink.  Dis ook vandaar dat die liefde van Christus kom.  Dis nie maar ‘n bietjie menslike liefde wat nou-nou verkoel en ophou nie (vgl Matt 24: 12; Op 2: 4).  Dis agape wat nooit vergaan nie maar vir ewig sal bly.

• Hoe diep dit is?  Dit kan ‘ter helle neerdaal’ en nog steeds liefde bly.

Só diep dat dit ondanks die diepste krisis, nog steeds sal triomfeer.” – Murray Janson

 

EREDIENSTE:  KONINKRYKTYD

Sondag 14 Augustus 2016

09:00  Nagmaaldiens olv ds André: Die “groot” 10:  1. Die misterie van God se alomteenwoordigheid

Musiek:  Betsie Schaap

09:00  Gesinsdiens met nagmaal olv ds Harm

10:00  Kindergroepe

Tee:  Baie dankie aan Reneé Conradie en Babsie Snyman

Blomme:  Baie dankie aan San-Marie Ferreira

18:00  Jeugdiens met nagmaal olv ds Rykie.  ‘n Lewe vir almal – Matteus 21:  12 - 17

Tienergroepe net daarna.  Almal hartlik welkom!

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik nou oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.  Vir meer inligting kliek hier. 

 

VERGADERINGE

- Buitengewone kerkraadvergadering op Sondag 14 Augustus om 10:15 – 10:45 om die afgevaardigdes vir die ringsitting, finansiële state en jaarverslag goed te keur

- Ringsvergadering op Maandag 15 Augustus om 16:30 by Monumentpark-Wes gemeente

- Gewone kerkraadvergadering op Dinsdag 16 Augustus om 18:30 in die gemeentehuis

- Kermisvergadering op Donderdag 18 Augustus om 18:00 in die gemeentehuis.

 

KONTREI-KERMIS OP 26 EN 27 AUGUSTUS 2016 – OOR 2 WEKE!!

- U kan nou reeds nie-akademiese boeke en verkieslik bruikbare kinderboeke vir die boeketafel skenk

- Indien u besig is om te trek hou asb die Wit Olifanttafel in gedagte. U kan enige bruikbare artikels skenk.  Skenk asb enigiets van ‘n opgestopte olifant tot ‘n kopspeld vir die Wit Olifanttafel wat stof vergader in u kas en nie meer sentimentele waarde het nie.  Kontak Estelle van der Merwe selno 0828228606

- Kom kook en bak heerlik saam vir die kermis van 10:00 – 14:00 op 16, 18 en 23 Augustus. As jy nie kan kook of bak nie, kom help inskep, verpak of kom kuier sommer net saam!  Kontak gerus vir Ilse Engelbrecht (sel 082 895 2969) in die verband

- Etekaartjies vir die tamatie-, seekos, beesstert, hoenderkerrie-, wild-, en skaappotjie sal Sondag na die erediens by Sue Prinsloo beskikbaar wees

- Skenk ons asb ‘n bottel of kas wyn

- As daar nog jagters is, wat ‘n bokkie, vlakvark kan bring, sal ons dit baie waardeer.

BYBELSTUDIE

Bybelstudie op Woensdag 17 Augustus 2016 om 09:00 in die moederskamer.   Almal hartlik welkom!

 

EREDIENSTE BY OUETEHUISE

Huis Piek:  Woensdag om 09:30 olv ds Leane Oberholzer

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Alfred Huyser (Larmenier); Dries du Plessis (Larmenier); Gerhard Olckers (Garsfontein); Erna Schoeman (Aspensingel); Chanéz Oosthuizen (Eugene Marais Hospitaal) en dr John Callaghan (Albertst)

 

‘n Dankdiens is vir Bessie Pretorius (Upper Waterkloof), ‘n lidmaat van Waterkloofrif op Donderdag gehou

 

Baie geluk aan dr John Callaghan wie se 90ste verjaarsdag, ons vandag, 12 Augustus,vier!

 

Seënwense aan Edward en Karin Jansen van Rensburg met die geboorte van hulle babadogtertjie, Hendrien, op 1 Julie.

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Donderdae vanaf 13:15 – 15:15: Engelse lees- en skryfklasse.  Belangstellendes kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

ADULT EDUCATION AND TRAINING (ABET) OP WEEKSAANDE

Mense met enige moedertaal kom vir onderwys vanaf Vlak 1 (lees en skryf) tot en met Graad 12.  Klasse word vanaf 17:30 tot 19:30 op Maandae – Donderdae aangebied.  Ons het alreeds 6 klasse en 7 onderwysers!  Navrae André (072 317 0408) of Estelle (012 460 3913).

 

8 CELLISTS IN CONCERT

Op 12 Augustus om 19:00 en 14 Augustus om 15:00 is 8 Cellists in Concert by die Brooklyn Teater 012 460 6033. Kunstenaars:  Peter Martens, Carel Henn, Nathalie Roue, Wessel Beukes, Katia Sokolova, Jessica Bailley, Willie Naudé, Nitha Roos en Elize Coetzee.

 

LERAARS

  • Indien u ds Rykie benodig, skakel haar 084 205 8707
  • Indien u ds Willie benodig, skakel hom 082 573 2690
  • Indien u ds André by u huis óf by sy huis óf by die gemeentehuis wil ontmoet, skakel kerkkantoor (012 460 3913) of 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Estelle is Sondagoggend na afloop van die diens in die saal beskikbaar.  U kan u kontakbesonderhede en adres by haar nagaan.

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

Ons stuur weekliks ‘n elektroniese nuusbrief uit.  Indien u dit nog nie ontvang nie, stuur u e-pos adres aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik nou oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, soek Waterkloof gemeente op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

 

 

Dankie vir julle kommentaar.  Stuur asseblief vir my (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek - Estelle van der Vyver

 

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 14 Augustus 2016  

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 32 (12 Augustus 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 14 Augustus 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Wandel met die Gees en ontvang geduld (lankmoedigheid) Wandel met die Gees en ontvang vrede Wandel met die Gees en ontvang agape-liefde Wandel...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more