Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Marx
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Spesiale geleenthede

  CHRISTUSFEES 25 Desember 09:00 olv ds Rykie Marx _________________________________________ OUJAARSDIENS 18:00 olv ds Harm Kelderman __________________________________________  

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 48 (2 Desember 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “Die vier weke van Advent bring jaarliks ’n tyd van...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 4 Desember 2016

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 4 Desember 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Geloof as vriendskap met God Dankbaar en verstandig Nuwe geloofservaringe deur die Bybel as bril:  Die doen van geloof Nuwe geloofservaringe deur die...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2016 Jaarverslag 2016 Debietordervorm

Read more