Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Gemeentebrief week 30 (29 Julie 2016)

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Ek streef na ‘n taal van seisoenale migrasie terwyl ek as reisiger my bladsak met onbeperkte stilte vul.” (Assia Djebar in L’ Amour, la fantasia (1985); vertaling Carina S)

 

EREDIENSTE:  KONINKRYKTYD

Sondag 31 Julie 2016

09:00  Erediens olv ds André:  Leef ons met ‘n eksterne of interne beheermeganismeReinhold Niebuhr se gebed

Musiek:  Betsie Schaap

09:00  Gesinsdiens in saal olv ds Harm

Tee:  Baie dankie aan Roberta Pretorius en Bets Serfontein

Blomme:  Baie dankie aan Karien Kromhout

10:00  Kindergroepe

18:00  Jeugdiens olv ds Rykie.

Tienergroepe net hierna.   Almal hartlik welkom!

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik nou oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.  Vir meer inligting kliek hier. 

 

VOORBIDDING

Die Dagbestuur doen ‘n beroep op lidmate om in hulle daaglikse wandel en ook in hulle gebede aan die komende verkiesing en die sleutelrol wat dit speel, te dink.  Mag ons met wysheid leef en werk sodat geregtigheid deur ekonomiese herstel kan kom.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Dries du Plessis (Larmenier); Gerhard Olckers (Garsfontein); Erna Schoeman (Aspensingel);  Ita Pretorius (Waterkloof 101)

 

Meegevoel aan:

- Dorothea Smit (de La Rouviere) voorheen in ons gemeente en nou in George, wie se broer van 88 in trekkerongeluk oorlede is

- ‘n Geestelike vader van ons gemeente, oom Hennie Pistorius, is verlede Dinsdagaand oorlede.  Ons harte gaan uit na tannie Lizette, die kinders en kleinkinders.  ‘n Dankdiens vir sy lewe is verlede Vrydag gehou.

 

VERGADERINGE

- ‘n Gesprek rondom eredienste en geestelike versorging in 2017 vind plaas op Donderdag 11 Augustus om 18:30 in die gemeentehuis

- Buitengewone kerkraadvergadering op Sondag 14 Augustus om 10:30 – 11:00 om die afgevaardigdes vir die Ringsitting, finansiële state en jaarverslag goed te keur

- Gewone kerkraadvergadering op Dinsdag 16 Augustus om 18:30 in die gemeentehuis

 

KERMIS OP 26 EN 27 AUGUSTUS 2016 – OOR 4 WEKE!!

- U kan nou reeds nie-akademiese boeke en verkieslik bruikbare kinderboeke vir die boeketafel skenk

- Indien u besig is om te trek hou asb die Witolifanttafel in gedagte. U kan enige bruikbare artikels skenk

- Kom kook en bak heerlik saam vir die kermis van 10:00 – 14:00 op 11, 16, 18 en 23 Augustus. As jy nie kan kook of bak nie, kom help inskep, verpak of kom kuier sommer net saam!  Kontak gerus vir Ilse Engelbrecht (sel 082 895 2969) in die verband.

LEES- EN SKRYFKLASSE

Donderdae vanaf 13:15 – 15:15: Engelse lees- en skryfklasse.  Belangstellendes kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

ADULT EDUCATION AND TRAINING (ABET) OP WEEKSAANDE

Mense met enige moedertaal kom vir onderwys vanaf Vlak 1 (lees en skryf) tot en met Graad 12.  Klasse word vanaf 17:30 tot 19:30 op Maandae – Donderdae aangebied.  Ons het alreeds 6 klasse en 7 onderwysers!  Navrae André (072 317 0408) of Estelle (012 460 3913).

 

HUISGODSDIENS

Hoeveel is genoeg?

Lees saam:  Levitikus 19:  9 – 10 en Deuteronomium 20: 19 – 20

Gesels saam

1    Wat moes die Israeliete leer uit hierdie twee opdragte oor wat hulle mag gebruik en wat hulle nie mag gebruik nie?

2    Wat leer hierdie gedeeltes julle oor al die hulpbronne (soos water en elektrisiteit) en kos wat julle in julle huis gebruik?

3    Dink julle julle as gesin koop of gebruik meer as wat julle regtig nodig het?  Hoekom sê julle so?

 

BYBELSTUDIE

Geen Bybelstudie op Woensdag agv stemdag.

 

LERAARS

  • Indien u ds Rykie benodig, skakel haar 084 205 8707
  • Indien u ds Willie benodig, skakel hom 082 573 2690
  • Indien u ds André by u huis óf by sy huis óf by die kantoor wil ontmoet, skakel kerkkantoor (012 460 3913) of 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

Ons stuur weekliks ‘n elektroniese nuusbrief uit.  Indien u dit nog nie ontvang nie, stuur u e-pos adres aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik nou oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, soek Waterkloof gemeente op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

 

 

Dankie vir julle kommentaar.  Stuur asseblief vir my (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek - Estelle van der Vyver

 

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 31 Julie 2016  

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 30 (29 Julie 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “Ek streef na ‘n taal van seisoenale migrasie terwyl ek...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 31 Julie 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Wandel met die Gees en ontvang geduld (lankmoedigheid) Wandel met die Gees en ontvang vrede Wandel met die Gees en ontvang agape-liefde Wandel...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more