Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Omi-TaFeL-aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
351 Deystraat
Nieuw Muckelneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

 

Datum Oggenddiens 09:00
Gesinsdiens 09:00 Aand           18:00
15 Mei Ds André van Niekerk
-
-
22 Mei
Ds André van Niekerk
Ds Harm Kelderman
Ds Rykie Howell
29 Mei (Nagmaal) Ds André van Niekerk
Ds Harm Kelderman Ds Rykie Howell
5 Junie
Ds André van Niekerk Ds Harm Kelderman
-
12 Junie Ds André van Niekerk Ds Harm Kelderman  -
19 Junie Ds André van Niekerk Ds Harm Kelderman  -
       
       

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 29 Mei 2016

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 21 (27 Mei 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “I will not die an unlived life. I will not live in...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 29 Mei 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Waar op dees aarde vind mens God? Waar op dees aarde vind mens God? Dalk deur godsdienspoorte se hoofde op te...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more