Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Articles

Gemeentebrief week 34 (26 Augustus 2016)

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

VANAAND:  JOSHUA NA DIE REëN

Kaartjies by die kerk of www. itickets.co.za beskikbaar.

 

KONTREI-KERMIS VANMIDDAG EN MORE, SATERDAG 27 AUGUSTUS 2016

Kom kuier en geniet ‘n heerlike kontrei-kermis vanmiddag en Saterdag.

Program Vrydag

14:00  Kontrei-stalletjies open

14:30  Skyfskiet en ballonskiet begin

15:00  Waterballon-geveg

16:00  Skattejag

17:00  Kerrie en rys

19:00  Joshua na die reën

 

Program Saterdag

09:00  Kermis begin:

-    Kontrei-stalletjies

-    Wit Olifant

-    Wyn-tafel

-    Tombola

-    Verf-tafel

-    Skyfskiet en ballonskiet

-    Photobooth

10:00  ExperiLab demonstrasie

11:00  Clamber Club

12:00  Wyn per glas-verkope begin

12;45  AAA begin musiek maak

13:00  Ete

14:00  Veiling

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“The most beautiful thing we can experience is the mysterious.  It is the source of all true art and all science.  He to whom this ‘emotion’ is a stranger, who can no longer pause to wonder or stand rapt in awe, is as good as dead.  His eyes are closed.” – Albert Einstein

 

EREDIENSTE:  KONINKRYKTYD

Sondag 28 Augustus 2016

09:00  Gesamentlike erediens olv ds Louis Venter

Musiek:  Betsie Schaap

Geen gesinsdiens of kindergroepe

Blomme:  Baie dankie aan Amanda Mutlow

18:00  Jeugdiens olv ds Tessa Freeman.Tienergroepe net daarna.  Almal hartlik welkom!

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik nou oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.  Vir meer inligting kliek hier. 

 

SONDAG 4 SEPTEMBER OM 09:00:  LAERSKOOL  ANTON VAN WOUW SENIORKOOR

Laerskool Anton van Wouw se bekende Seniorkoor – wat soveel pryse en bewondering uitlok - tree op Sondag 4 September om 09:00 by ons op.  Die gesinsdiens en klassieke diens kom saam vir die heerlike geleentheid.  Moet asb nie die geleentheid misloop nie.  Nooi mense saam.

 

HUISGODSDIENS

Vry van tropdier wees

Gesels saam

1     Paulus sê hier dat hy nie mense se guns soek nie, maar God s’n.  Hoekom kon hy dit sê?

2             Hoe het hierdie gesindheid vir Paulus gehelp om die lewe aan te pak?

3             Hoe kan Paulus se gesindheid julle help wanneer julle groepsdruk beleef?

 

BYBELSTUDIE

Bybelstudie op Woensdag 31 Augustus 2016 om 09:00 in die moederskamer.   Openbaring 21 – die laaste hoofstuk van die Bybel se wonderlike en eienaardige beelde.  Almal hartlik welkom!

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Elize Postma (Klooflaan); Miemie le Roux ((Lawleyst) Salomé van Diemen se ma);  Dries du Plessis (Larmenier); Gerhard Olckers (Garsfontein); Chanéz Oosthuizen (Eugene Marais – na 2de operasie); Merlinda Lotter (Edwardst) en Elsie Müller (Rykie se sussie).

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Donderdae vanaf 13:15 – 15:15: Engelse lees- en skryfklasse.  Belangstellendes kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

ADULT EDUCATION AND TRAINING (ABET) OP WEEKSAANDE

Mense met enige moedertaal kom vir onderwys vanaf Vlak 1 (lees en skryf) tot en met Graad 12.  Klasse word vanaf 17:30 tot 19:30 op Maandae – Donderdae aangebied.  Ons het alreeds 6 klasse en 7 onderwysers!  Navrae André (072 317 0408) of Estelle (012 460 3913).

 

NG KERK GROENKLOOF MARKDAG

Groenkloof Gemeente hou op Saterdag 3 September om 08:30 ‘n markdag.

 

LERAARS

  • Indien u ds Rykie benodig, skakel haar 084 205 8707
  • Indien u ds Willie benodig, skakel hom 082 573 2690
  • Indien u ds André by u huis óf by sy huis óf by die gemeentehuis wil ontmoet, skakel kerkkantoor (012 460 3913) of 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

Ons stuur weekliks ‘n elektroniese nuusbrief uit.  Indien u dit nog nie ontvang nie, stuur u e-pos adres aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik nou oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, soek Waterkloof gemeente op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

 

 

Dankie vir julle kommentaar.  Stuur asseblief vir my (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek - Estelle van der Vyver

 

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 28 Augustus 2016  

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 34 (26 Augustus 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK VANAAND:  JOSHUA NA DIE REëN Kaartjies by die kerk of www....

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 28 Augustus 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Wandel met die Gees en ontvang geduld (lankmoedigheid) Wandel met die Gees en ontvang vrede Wandel met die Gees en ontvang agape-liefde Wandel...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more