Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Omi-TaFeL-aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
351 Deystraat
Nieuw Muckelneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Articles

Gemeentebrief week 20 (20 Mei 2016)

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Iemand wat deur die oormag van die liefde ingeneem word,

• het ’n uithouvermoë met ander, verdra hulle geduldig;

• is nie jaloers op ander se sukses nie;

• spog nie openlik of bedektelik nie;

• dink nie sy/hy is beter as ander nie;

• ignoreer nie goeie sedes nie;

• stel nie eiebelang eerste nie;

• het nie lang tone wat maklik raakgetrap word nie;

• laat nie toe dat skuld skeiding bring tussen haar/hom en ander nie;

• het nie die giftige vreugde wat bly is oor die sonde van ander omdat dit haarself/homself in ’n beter lig stel nie;

• is vol goeie vreugde – oor dit wat tot ander se voordeel strek;

• het ’n onvernietigbare vertroue: sy/hy glo en hoop graag die goeie van ander;

• beskerm ander se naam.”

-       Parafrase van 1 Korintiërs 13:  4 – 7 deur Willem Nicol in sy Gegryp deur Christus

 

SONDAG 22 MEI 2016 PINKSTERTYD

09:00  Erediens olv ds André met Laerskool Kruinsig koor

Musiek:  Betsie Schaap

            Tee:  Baie dankie aan Maryke Meter, Friedel van Zyl en Yvonne Meter

Blomme: Baie dankie aan Ilse Battheu

09:00  Gesinsdiens in saal olv ds Harm

10:00  Kindergroepe

18:00  Jeugdiens olv ds Rykie.  Tienergroepe net hierna.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik nou oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.  Vir meer inligting kliek hier. 

 

VERGADERING

• Kermisbeplanning vir almal wat wil help reël op Donderdag 26 Mei om 18:30.

 

VLEISBESTELLINGS

As deel van ons kermis, begin ons hierdie week met vleisbestellings. Die vleis is prima-gehalte al die pad van Standerton af. 
Ons neem bestellings vir:
- bees- en wildswors @ R80 per kilogram
- beesfillet @ R165 per kilogram
- lamspakke teen R90 per kilogram: 4kg @ R360 en 8kg @ R720. 'n Lamspak sluit in heel boudvleis, heel rib, opgesnyde tjops en blad.
Vir ‘n bestelbriefie kliek hier.  Bestellings kan ook by Estelle in die kerkkantoor geplaas word. 
Bestellings sluit 15 Junie, vir aflewering by die kerk op 23 Junie

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Egon Fürstenburg (voetoperasie) en Essie Laubscher (heupoperasie).

 

Ons betuig medelye aan:

- Emmie Fourie met die afsterwe van haar broer, Faan Ferreira, op 10 Mei

- Danie en Jenny de Villiers en Pieter en Christa de Villiers met die afsterwe van Danie en Pieter se broer, Dawie de Villiers op 16 Mei 2016.

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Donderdae vanaf 13:15 – 15:15: Engelse lees- en skryfklasse.  Belangstellendes kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

ADULT EDUCATION AND TRAINING (ABET) OP WEEKSAANDE

Mense met enige moedertaal kom vir onderwys vanaf Vlak 1 (lees en skryf) tot en met Graad 12.  Klasse word vanaf 17:30 tot 19:30 op Maandae – Donderdae aangebied.  Ons het alreeds 6 klasse en 7 onderwysers!  Navrae André (072 317 0408) of Estelle (012 460 3913).

 

PINKSTER 2016

Baie dankie vir elke persoon wat gehelp het om die Pinksterbyeenkomste ‘n heerlike ervaring te maak.  Baie dankie aan Ilse Engelbrecht, Sue Prinsloo (én wederhelftes!), Anitra Schultz en Louise Alfirs wat gesorg het vir heerlike etes na elke byeenkoms.  Waardering vir ds André se reeks dienste by Huis Piek!

 

BYBELSTUDIE

Geen Bybelstudie op Woensdag 25 Mei nie agv die “seetoer”.  Op Woensdag 1 Junie om 09:00 is daar wel:  “Nou is daar perde… (Open 6)”.

 

EREDIENSTE BY OUETEHUISE

•  Princess Christian:  Dinsdag 31 Mei om 10:30 olv ds Willie.

•  Huis Piek:  Woensdag 1 Junie om 09:30 olv ds Willie.

 

LERAARS

  • Indien u ds Rykie benodig, skakel haar 084 205 8707
  • Indien u ds Willie benodig, skakel hom 082 573 2690
  • Indien u ds André by u huis óf by sy huis óf by die kantoor wil ontmoet, skakel kerkkantoor (012 460 3913) of 072 317 0408. 

 

SEETOER

Ons gaan op 23 – 26 Mei vir Nellie Mabasu en Jabu Mtau die see wys.  Ds André sal hulle vergesel.  Lidmate het reeds ‘n woonstel naby Port Shepstone beskikbaar gestel en alle het reeds sakgeld gegee.  Baie dankie!  Indien u met enige iets wil help, laat weet asb die kerkkantoor by 012 460 3913.

 

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik nou oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, soek Waterkloof gemeente op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

Dankie vir julle kommentaar.  Stuur asseblief vir my (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek - Estelle van der Vyver

 

 

 

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 22 Mei 2016

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 20 (20 Mei 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “Iemand wat deur die oormag van die liefde ingeneem word, • het...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 22 Mei 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Waar op dees aarde vind mens God? Waar op dees aarde vind mens God? Dalk deur godsdienspoorte se hoofde op te...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more