Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Articles

Gemeentebrief week 42 (21 Oktober 2016)

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Wat sal dit nie vandag kan beteken as ons minder gepla sou wees oor dogmatiese dispute en meer besorg oor die morele hervorming wat ‘n terugkeer na Jesus se eenvoudige liefdesboodskap kan bewerkstellig nie?  Wat sou nie met die wêreld kon gebeur as Christene meer daaroor besorg sou wees om mekaar en ander mense te vergewe en te dien, eerder as om mekaar te verwyt oor al ons moontlike leerstellige verskille nie?  Watter moontlikhede bestaan daar nie vir eenheid in die kerk as ons liewer konsensus sou probeer vind oor wat ons te doen staan en hoe ons moet lewe, eerder as presies wat ons in alle detail moet glo nie?  En watter bevrydende mag kan die Christendom nie in die wêreld word as dit opnuut ontdek wat die waarde van egte menslikheid is nie?  Watter kragte kan nie loskom as ons die lewe probeer leef van dié Een wat ons geleer het dat daar geen groter liefde is nie as om jou lewe vir jou vriende te gee en ook jou vyande lief te hê nie? – Anton van Niekerk (Geloof sonder sekerhede) oor Desiderius Erasmus se insigte

 

EREDIENSTE:  KONINKRYKTYD

Sondag 23 Oktober 2016

09:00 Nagmaaldiens olv ds André met Pretoria Mannekoor:  Bo alles:  Behou jou geloof!

Musiek:  Betsie Schaap

09:00  Gesinsdiens met nagmaal in saal olv ds Harm (Woon twv koor eerste gedeelte van diens in kerk by)

Tee:  Baie dankie aan Marita Masureik en Anél Snyman

Blomme:  Baie dankie aan Renée Conradie

Estelle van der Vyver sal na die diens op die gemeentestoep beskikbaar wees sodat u u selfoonnommer en epos adres kan nagaan

10:00 Kindergroepe: Les 29:  Die Here se mense word mekaar se vyande (1 Konings 11 -12)

18:00 Jeugdiens met nagmaal olv ds Rykie. Tienergroepe net hierna.  Almal hartlik welkom!

 

 

VRAELYS:  OUERS

Aangeheg vind jy ‘n vraelys wat julle asseblief moet voltooi en terugstuur voor Maandag 24 Oktober.  Dit moet die kerkraad help om te besluit oor die soort eredienste en verdeling vir volgende jaar in ons poging om effektiewer geloofsvorming vir ons kinders te verseker.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.  Vir meer inligting kliek hier.

 

TIENDEMAAND DANKDIENS: 6 NOVEMBER OM 09:00

Tydens ons jaarlikse tiendemaand dankdiens op Sondag 6 November om 09:00 tree Arina de Witt op.  Die ou tradisie is gerig dat mense in die “Mooiste, mooiste maand” (C. Louis Leipoldt) nadink oor seëninge in hulle lewe en so na as moontlik ‘n Tiende dankoffer gee.

 

KERKRAADVERGADERING

Kerkraadvergadering skuif vanaf Dinsdag 25 Oktober na Woensdag 26 Oktober 2016 om 18:30 in die vergaderlokaal (Wolk).

 

BYBELSTUDIE

• Junia Bybelstudiegroep op Maandag 24 Oktober om 15:00 in die saal.  Ds Willie Botha bespreek ‘n teksgedeelte.

• Bybelstudie op Woensdag 26 Oktober om 09:00 in die moederskamer:  Hoe hoor ons God se boodskap in die Bybel (2). Almal welkom!

 

EREDIENSTE AFTREEOORDE

Princess Christian:  Dinsdag 25 Oktober om 10:30 olv ds Willie.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Dollie Heiberg (Bambie se moeder; heupoperasie, ernstig); Ina Nell (tuis); Bes van der Spuy (St Peters); Gerhard Olckers (Garsfontein); Johan Keet (Mackenziest) en Theo Pistorius (Oom Hennie en Tannie Lizette se seun van Middelburg na operasie in Unitas)

 

Meegevoel aan Arnold en Loïs Pistorius en familie met die afsterwe van Arnold se moeder, ouma Gertie.  ‘n Dankdiens is op Vrydag 14 Oktober gehou

 

Geluk aan Cas Wepener met sy eerste roman, Syferfontein (Protea).  Bekendstelling is Dinsdagaand

 

Sterkte aan Hennie de Vos wat voorsit in die verhoor na die verskriklike familie-uitwissing in die Vaaldriehoek

 

Dankie aan ‘n meelewende lidmaat wat haar ongebruikte SLR-kamera vir gemeente gebruik geskenk het.  Dit gaan ons baie help.

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Geen lees- en skryfklasse Donderdag nie.

 

ADULT EDUCATION AND TRAINING (ABET) OP WEEKSAANDE

Mense met enige moedertaal kom vir onderwys vanaf Vlak 1 (lees en skryf) tot en met Graad 12.  Klasse word vanaf 17:30 tot 19:30 op Maandae – Donderdae aangebied.  Ons het alreeds 6 klasse en 7 onderwysers!  Navrae André (072 317 0408) of Estelle (012 460 3913).

 

FINANSIES

 

 

LERAARS

  • Indien u ds Rykie benodig, skakel haar 084 205 8707
  • Indien u ds Willie benodig, skakel hom 082 573 2690
  • Indien u ds André by u huis óf by sy huis óf by die gemeentehuis wil ontmoet, skakel kerkkantoor (012 460 3913) of 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

Ons stuur weekliks ‘n elektroniese nuusbrief uit.  Indien u dit nog nie ontvang nie, stuur u e-pos adres aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik nou oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, soek Waterkloof gemeente op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

MONCARE:  HUIS VAN HOOP

Moncare (Huis van hoop) is verbonde aan die NG Gemeente Monumentpark en stel twee poste beskikbaar:  Huisouer asook aflos huisouer. Stuur ‘n CV na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor 30 Oktober.  Navrae ds Wynand van Niekerk 079 695 3508 of Petro Barnard (maatskaplike werker) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of  012 348 1245.

 

 

 

Dankie vir julle kommentaar.  Stuur asseblief vir my (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek - Estelle van der Vyver

 

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Spesiale geleenthede

  PRETORIA MANNEKOOR SONDAG 23 OKTOBER 2016 OM 09:00 Tydens ons nagmaaldiens op 23 Oktober 2016 om 09:00 tree die Pretoria Mannekoor op.  U...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 42 (21 Oktober 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “Wat sal dit nie vandag kan beteken as ons minder...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 23 Oktober 2016

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 23 Oktober 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Nuwe geloofservaringe deur die Bybel as bril:  Die doen van geloof Waar op dees aarde vind mens God? Waar op dees aarde...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more

Spesiale geleenthede

Error: No articles to display