Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

BESONDERE GELEENTHEDE

1    GEMEENTE “BRUNCH” (Januarie)
Op die tweede Sondag na die staatskole in Januarie begin het, hou ons ‘n groot gemeente Brunch net na die oggenddiens.  Kontak Willie 012 460 3913

2 GEMEENTE-FORUM (Februarie)
Ons hou op die eerste Saterdag van Februarie ‘n oop bespreking om mekaar te motiveer, terugvoer van lidmate te kry en saam koppe bymekaar te sit oor hoe om ons gemeentetake in die komende jaar te verrig.  In Oktober hou ons ‘n beplanningsvergadering waarin doelwitte bepaal word.  Kontak André 072 317 0408

3 BOSVELDNAWEEK (Maart)
Ons hou jaarliks aan die begin van Maart ‘n groot saamkuier by Weesgerus-vakansieoord buite Modimolle.  Saterdagoggend het ons ‘n interaktiewe aanbieding oor ‘n relevante of omstrede tema rakende geloof en lewe.  Saterdagaand braai ons saam en word na die Rautenbach-gedenk toespraak onder vele gelag geluister.  Kontak Francois Wessels 082 920 0481.  (Sien foto's in galery)

4 BELYDENISAAND (Maart)
Hoewel ‘n dooplidmaat of nuweling belydenis van sy/haar geloof ook op ander tye kan doen, kies die meeste jongmense om dit op die 3de Sondagaand in Maart te doen.  Die bekende Affie-seunskoor tree dié aand op.

5 PAASNAWEEK (Maart/April)
Paasnaweek is vir ons die grootste Christelike fees.  In die groot lydensweek is daar elke aand ‘n “stil” diens waarin jy Nagmaal kan gaan haal.  Op Vrydagoggend om 06:00 plant ons ‘n kruis op Klapperkop en gaan haal dit af op Paassondag.  Ons hou ook ‘n nagmaalsdiens by ons kerkgebou op Vrydag en ‘n Paasdiens op Sondag.  By die fees drink ons vonkelwyn en eet sjokolade.  Kontak die kerkkantoor.

6 PINKSTERWEEK (Mei)
Ons hou gewoonlik agv die koue en die beskikbaarheid van sprekers/kunstenaars ons jaarlikse Pinkster een week voor ander gemeentes.  Dié fees oor die werk van God se Heilige Gees vind plaas by Huis Piek (soggens), saans vir kinders (saal) en vir volwassenes en tieners (erediensruimte).  Die sprekers/inleiers wissel van jaar tot jaar en ons nooi dikwels vyf verskillende lidmate/leraars vir dié week.  Kontak André 072 314 0708

7 LENTEKERMIS (Augustus)
Ons kermis is ‘n groot geleentheid vir ons omgewing.  Voor die tyd bak en werk ons saam om produkte aan te vul.  Op die Vrydagaand is daar rondom ‘n vuur ‘n kuier met wyn, kerrie-en- rys.  Jy kan verwag om op die Saterdag  goeie wyn, ‘n skaars boek, pannekoek, poeding, vars vleis van die plaas, ‘n deli vol produkte en gevriesde etes asook ‘n ete met lam op die spit saam met AAA se musiek te kry.  (AAA = Attorney, Advocate, Architect)  Kontak Mardolene van Hoven 0834430254  (Sien foto's in galery)

8 LENTEDIENS (September)
Ons hou jaarliks op die Sondag in die kwartaal naaste aan die dag-en-nag ewening (21/22 September) ‘n informele diens by die Environmental Education se saal en tuin in die Nasionale Botaniese tuin, Cussionialaan 2, Pretoria.  Kontak André 072 317 0408

9 DANKDIENS (November)
As deel van ons tiendemaand dankoffers hou ons vroeg in November ‘n dankdiens waar ons lofliedere sing vir al die seën van die jaar en ‘n klaaglied voor God lees vir die lyding en misdaad wat ons getref het.  Kontak Willie Botha 082 573 2690

10 KERSSANGDIENS (November)
Op ‘n Sondagaand in November om 18:00 hou ons ons jaarlikse Kerssangdiens saam met die Palissander-koor.  Kontak Betsie Schaap 082 774 9376

11 KERSLIEDERE BY KERSLIG (November/Desember)
Vanaf 2014 wil ons saam met ons vennoot-gemeente Groenkloof, ‘n Kersliedere byeenkoms op die laaste Sondag van November of die eerste van Desember hou in Jan Celliers park, Groenkloof.  Sekuriteit word gereël.  Kontak Willie Botha 082 573 2690

12 GESINSBOU
Dwardeur die jaar – gewoonlik gespasieër in die eerste drie kwartale – nooi ons ‘n kundige om ouers te bemagtig rakende gesinskwessies.  Kontak Harm Kelderman 084 584 5298 of Greta Kok 083 675 3475.

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Spesiale geleenthede

  PRETORIA MANNEKOOR SONDAG 23 OKTOBER 2016 OM 09:00 Tydens ons nagmaaldiens op 23 Oktober 2016 om 09:00 tree die Pretoria Mannekoor op.  U...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 42 (21 Oktober 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “Wat sal dit nie vandag kan beteken as ons minder...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 23 Oktober 2016

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 23 Oktober 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Nuwe geloofservaringe deur die Bybel as bril:  Die doen van geloof Waar op dees aarde vind mens God? Waar op dees aarde...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more

Spesiale geleenthede

Error: No articles to display