Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Marx
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

064 700 7004

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Gemeentebrief week 48 (2 Desember 2016)

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“Die vier weke van Advent bring jaarliks ’n tyd van verlange, van uitsien en droom en wág.  Advent is ’n oefensessie-in-die-verlange.  Letterlik beteken “advent” koms, wat in die kerklike jaar nie net dui op Christus se destydse geboorte nie, maar óók op sy voortdurende koms in vele verborge gestaltes, én op sy heerlike koms waarop die geloof bly hoop.  Daarom draai eredienste, prediking, stil-wees en gebede tydens Advent altyd om die wág.  Dit is oefentyd-vir-die-kerk-in-die-verhouding-van-wag.  En hoe nodig het ons tog nie dié oefening nie!  Want wat wéét ons eintlik nog van verlang, uitsien, droom – en wág?  Weet ons nog van lewe-met-afwesigheid, lewe-van-uitsien, lewe-vol-verlange?  Wéét ons nog van ontbering, leegheid, hunker?  In ons tye van onmiddellike vervulling, van kits-alles, van konsumpsie en versadiging en oorvloed en die terstondse bevrediging-van-remote-control?  Kén ons van wag?  Wat alles maar tragies is.  Want nie net geloof nie, maar ook mens-wees en geluk, ja, selfs die liefde lééf van verlange, uitsien – en wág.” - Dirkie Smit

 

LAWLEYSTRAAT KERSMUSIEK KONSERT

Die jaarlikse Lawleystraat Kersmusiek konsert vind weer op Vrydag 2 Desember om 19:00 by Lawleystraat 234 plaas.  Toegang is gratis.  Bring as jy wil ‘n stoel en eet- en drinkgoed saam.  Daar is stoele vir die eerste 250 konsertgangers.

 

EREDIENSTE SONDAG 4 DESEMBER

09:00  Erediens olv ds André: Oop vir Hoop

Musiek:  Betsie Schaap

Tee:  Baie dankie aan Engela Marais en Martie Moolman

Blomme:  Baie dankie aan Esther Jonker

18:00  Kersliedere by kerslig saam met Groenkloof gemeente in Jan Cellierspark, h/v Wenning & Broderickstrate, Groenkloof.  Bring ’n piekniekmandjie, stoele of komberse.  Bring asb ‘n kers of liggie saam.  Indien dit reën skuif dit na ons saal.  Veiligheidswagte is gereël.  Indien dit reën, skuif ons na ons (Waterkloof) saal.

 

Gesinsdiens, kindergroepe, jeugdiens en tienergroepe het afgesluit.

 

Let asb op ons doopvont.  Die kerkraad wil graag die teken van water sigbaar maak.  Aan die doopbakkies by die deure word nog gewerk.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.  Vir meer inligting kliek hier.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Johannes Grobler (LCM); Nellien Crewe-Brown (Wilgers);  Dollie Heiberg (Bambie se moeder (LCM); heupoperasie, ernstig); Ina Nell (tuis) en Johan Keet (Mackenziest)

 

Seënwense aan Dawie en Rykie Marx wat op 26 November in die huwelik bevestig is

 

Meegevoel aan Magda Roos en familie met die heengaan van Basjan op Saterdag 26 November. ‘n Dankdiens vir sy lewe is op Donderdag 1 Desember gehou vanuit ons kerk gehou

 

Rietie Janse van Rensburg verlaat Anton van Wouw-naskool na 24 jaar.  Baie, baie dankie vir jou sorg en omgee aan ons kinders, Rietie!

 

SINODE-BESLUIT

Van ons kerkraadslede het kennis geneem dat talle lidmate ongelukkig is oor die verwarrende besluite van die Algemene Sinode rakende dieselfde geslag-verhoudinge.Die Kerkraad sal volgende jaar op sy eerste vergadering  op 24 Januarie 2017 hieraan aandag gee en oorweeg of ons gemeente die besluit van November 2016 sal aanvaar of onsself daarvan distansieer. Ons is bewus van talle Kerkrade en gemeentes in ons omgewing en ook elders wat vanweë ‘n verskeidenheid van redes anders as die sinode besluit het. Ons bly ‘n gemeente wat nog altyd alle mense graag wil ontvang en laat tuis voel omdat Christus dit van ons vra.

 

BEWYS VAN LIDMAATSKAP

Die volgende persone het met bewys van lidmaatskap oorgekom na ons gemeente:

Juliana Katrina Zitske vanaf Daspoort; Hendrina Catharina Botha vanaf Ligkruis; Hermina Christian Bekker en Obed Valetine Bekker vanaf Pretoria-Oos; Margaretha van Rooyen vanaf Raslow.

 

TIENDEMAAND BRIEF EN JAARVERSLAG

Aangeheg vind u die brief, jaarverslag en debietorder.  Klik hier.

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Op Donderdag 24 November het die lees- en skryfklasse 'n gesellig afsluitingsfunksie waartydens sertifikate uitgedeel is, gehou.  Elma Gildenhuys en onderwysers van AET-skool het dit bygewoon.

 

IMMANUEL SKOENBOKS PROJEK

Baie dankie aan elkeen wat deelgeneem het aan die projek.  Ons waardeer dit opreg.  Dit bring kersfeesvreugde in kinderharte. 

 

LERAARS

  • Ds Rykie is met verlof tot 11 Desember
  • Ds Willie is met verlof tot 11 Desember
  • Indien u ds André by u huis óf by sy huis óf by die gemeentehuis wil ontmoet, skakel kerkkantoor (012 460 3913) of 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kerkkantoor sluit op 15 Desember 2016 en heropen weer op 3 Januarie 2017.  Gedurende die tyd kan u tydens ‘n nood vir ds Willie 082 573 2690 of ds Harm 0845845298 skakel.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

Ons stuur weekliks ‘n elektroniese nuusbrief uit.  Indien u dit nog nie ontvang nie, stuur u e-pos adres aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik nou oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, soek Waterkloof gemeente op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

 

Dankie vir julle kommentaar.  Stuur asseblief vir my (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek - Estelle van der Vyver

 

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Spesiale geleenthede

  CHRISTUSFEES 25 Desember 09:00 olv ds Rykie Marx _________________________________________ OUJAARSDIENS 18:00 olv ds Harm Kelderman __________________________________________  

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 48 (2 Desember 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK “Die vier weke van Advent bring jaarliks ’n tyd van...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 4 Desember 2016

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 4 Desember 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Geloof as vriendskap met God Dankbaar en verstandig Nuwe geloofservaringe deur die Bybel as bril:  Die doen van geloof Nuwe geloofservaringe deur die...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2016 Jaarverslag 2016 Debietordervorm

Read more