Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Jeugdiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
353 Deystraat
Nieuw Muckleneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Gemeentebrief week 38 (23 September 2016)

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

LENTE-EREDIENS  

Lente-erediens en biddag vir reën op Sondag 25 September 2016  om 09:00 – 09:40 op grasperk indien die weer dit toelaat.  Trek asb gemaklik aan.  Bring kampstoele saam as jy kan/het.  Ons braai ‘n worsie en sorg vir slaai, roomys en wyn. 

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

“God boer met genade.  Daarom laat Hy mense op die akker van die wêreld staan – die mense vir wie ons wil uitskoffel… God wag sodat ons deur sy genade kan verander… die skoffels uit ons hande laat val en verruil vir die saadsak van vergifnis.  Jy kan begin boer soos God – met genade.”  - Murry Janson

 

EREDIENSTE:  KONINKRYKTYD

Sondag 25 September 2016

09:00  Gesamentlike lente-erediens en biddag vir reën olv ds André: Waar kry mens God se seën?

Musiek:  Betsie Schaap

10:00  Kindergroepe:  Les 27:  ‘n Plek om die Here te aanbid (1 Konings 4 – 8)

18:00  Jeugdiens olv ds Rykie.  God agter die skerms. God se plan vir my.  Genesis 45:  1 - 8

Tienergroepe net daarna.  Almal hartlik welkom!

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik nou oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.  Vir meer inligting kliek hier.

 

BYBELSTUDIE

• Junia Bybelstudiegroep kom op Maandag 26 September 2016 om 15:00 in die saal byeen.  Dr John Callaghan kom met ons praat

• Bybelstudie op Woensdag 28 September 2016 om 09:00 in die moederskamer.  Hoe help die natuur my om nader aan die Here te lewe? (4).  Almal hartlik welkom!

 

EREDIENSTE BY AFTREEOORDE

Princess Christian: Dinsdag om 09:30 olv ds Willie.

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Ina Nell (tuis); Bes van der Spuy (St Peters); Gerhard Olckers (Garsfontein); Chanéz Erasmus néé Oosthuizen (tuis) en Merlinda Lotter (Edwardst).

 

Meegevoel aan:

- die familie van Elize Postma.  Elize is na ‘n groot operasie en aanvanklik verbasende herstel op 13 September oorlede.  ‘n Dankdiens is op Donderdag 15 September gehou

- Julie Zitske wie se suster, Mary Campher, op 13 September oorlede is. ‘n Dankdiens is op 23 September in Port Elizabeth gehou

- Ria Visagie wie se swaer oorlede is. ‘n Dankdiens is in Klerksdorp gehou.

 

Vader Bonaventure Hinwood OFM van die St Pius X, Katolieke kerk in Waterkloof en ‘n ou vriend van die gemeente en Afrikaanse digter is op Donderdag 8 September oorlede en op 14 September begrawe.

 

HUISGODSDIENS

Minder mens?  Diskriminasie en vooroordeel.

Lees saam:  Lukas 10:  25 – 37

Gesels saam

  1. Die gehoor (Jode) wou by Jesus weet wie hulle se naaste is.  In sy gelykenis vertel Jesus dan van ‘n Jood wat deur rowers aangeval is.  Hoe het die priester en die Leviet teenoor die gewonde man opgetree?  Hoe het die Samaritaan teenoor hom opgetree?  Hoe verskil hiermee mense se optrede van mekaar?
  2. Jesus het vir die Jode probeer wys dat hulle naaste nie net mense soos hulle is nie.  Die Samaritaan het die gewonde man gehelp, al was hy eintlik sy vyand.  In Suid-Afrika woon mense van verskillende kulture saam.  Hoe daag hierdie gelykenis jou optrede teenoor mense van ‘n ander herkoms uit?

 

NUUS UIT DIE KERKRAAD NA HULLE GESEëNDE VERGADERING OLV MARIUS VAN ZYL OP DINSDAG 13 SEPTEMBER 2016

1          Die kontrei-kermis van 2016 was in alle opsigte ‘n groot sukses. Die sosiale binding en hartlike samewerking  is onvergeetlik.  Die inkomste bedra ongeveer R254 000.00 wat 25% bo begroting is.  Die jeug het met die heerlike aanbieding van Joshua  na die reën ook ‘n wins getoon.  Talle lidmate het letterlik dae bestee om die kermis te loods.  Dank aan Mardolene van Hoven wat die leiding geneem het en Ilse Engelbrecht en haar span met die kookaksie vooraf.

2          Die skep van doopherinneringsbakkies en liturgiese serpe vorder.

3          Die toeganklikheid van ons kerkterrein vir gestremdes het verbeter,  met die oprig van parkeertekens en die opstap (‘ramp’) tussen die kerk en gemeentehuis.  Volgende op die lys is die omskakeling van die buite-manstoilet (aan die suidelike kant van die kerkgebou) in ‘n gerief wat vir rolstoelgangers geskik kan wees.

4          Die finansiële toestand van die gemeente is tans gesond danksy gereelde bydraes van lidmate en die kermis-inkomste.  ‘n Groot dank aan elke blymoedige gewer!

5          Wat Projek 2050 betref moet die kerkraad ongelukkig eers die gedenkmuur agterweë laat maar gaan die ondersoek na ‘n dakbedekking tussen saal en kerk voort.  ‘n Ondersoek na die beter benutting van die lapa en verbinding met die gemeentehuis en – terrein word ook onderneem.

6          ‘n Maandelikse byeenkoms vir senior lidmate en ‘n oggend-Bybelstudie vir manne word ondersoek en sal beproef word.

7          ‘n Wynveiling en Gholfdag word vir 2017 beplan.

8          Die leraars het met beskikbare fondse 40 foto’s van geloofsleiers, denkers en digters vanoor die wêreld met ‘n kenmerkende aanhaling van elkeen in die vergaderlokaal opgesit.  (Loer gerus daar in!)

9          Die kerkraad gaan lidmate se insette vra rakende eredienste vir 2017 op Sondae en die kindergroepe daarna.  Verskeie moontlikhede bestaan om die erediensgangers meer met mekaar te verbind.

10       Leo Conradie sal saam met André en Rykie die sinodesitting van 10 – 14 Oktober naby Modimolle bywoon.  Marius van Zyl sal dalk ook ‘n dag deurry.

 

LEES- EN SKRYFKLASSE

Donderdae vanaf 13:15 – 15:15: Engelse lees- en skryfklasse.  Belangstellendes kontak die kerkkantoor 012 460 3913.

 

ADULT EDUCATION AND TRAINING (ABET) OP WEEKSAANDE

Mense met enige moedertaal kom vir onderwys vanaf Vlak 1 (lees en skryf) tot en met Graad 12.  Klasse word vanaf 17:30 tot 19:30 op Maandae – Donderdae aangebied.  Ons het alreeds 6 klasse en 7 onderwysers!  Navrae André (072 317 0408) of Estelle (012 460 3913).

 

LERAARS

  • Indien u ds Rykie benodig, skakel haar 084 205 8707
  • Indien u ds Willie benodig, skakel hom 082 573 2690
  • Indien u ds André by u huis óf by sy huis óf by die gemeentehuis wil ontmoet, skakel kerkkantoor (012 460 3913) of 072 317 0408.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

Ons stuur weekliks ‘n elektroniese nuusbrief uit.  Indien u dit nog nie ontvang nie, stuur u e-pos adres aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik nou oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, soek Waterkloof gemeente op Facebook.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

 

Dankie vir julle kommentaar.  Stuur asseblief vir my (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek - Estelle van der Vyver

 

Spesiale Geleenthede

Spesiale geleenthede

Spesiale geleenthede

  PRETORIA MANNEKOOR SONDAG 23 OKTOBER 2016 OM 09:00 Tydens ons nagmaaldiens op 23 Oktober 2016 om 09:00 tree die Pretoria Mannekoor op.  U...

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 38 (23 September 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK LENTE-EREDIENS   Lente-erediens en biddag vir reën op Sondag 25 September...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 25 September 2016

Read more

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 25 September 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Nuwe geloofservaringe deur die Bybel as bril:  Die doen van geloof Waar op dees aarde vind mens God? Waar op dees aarde...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more

Spesiale geleenthede

Error: No articles to display