Kontak Besonderhede

ADRES
353 Deystraat,
Nieuw Muckleneuk
(oorkant Anton v Wouw Laerskool)

 

EREDIENSTE SONDAE

Klassieke diens:  09:00
Gesinsdiens:*
 09:00
Kindergroepe:*

ongeveer
10:00
Omi-TaFeL-aanddiens:*  18:00
Tienergroepe en Belydenisklas:*
Net na aanddiens
 
*Slegs in skoolkwartaal  

 

KERKKANTOOR
351 Deystraat
Nieuw Muckelneuk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
012 460 3913

 

PERSONEEL
Gemeentebestuurder
Willie Botha
082 573 2690

Leraar
André van Niekerk
Rotsvygielaan 295
La Montagne
072 317 0408

Jeugleraar
Ds Rykie Howell
084 205 8707

SEKRETARESSE                                                                                                                                                                                              Estelle van der Vyver
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 012 460 3913

Gesinsdiens
Harm Kelderman
084 584 5298

Orrelis
Betsie Schaap

082 774 9376

Koster
Jabu Mtau

078 383 8599

Kerkraad voorsitter
Marius van Zyl
082 575 6053

Onder-voorsitter
Leo Conradie
082 449 7526

Kindergroepe
Greta Kok

083 675 3475

Tienergroepe
Friedel van Zyl

082 820 6356

Kermis organiseerder
Mardolene van Hoven

083 443 0254

Gemeentebrief week 25 - 28 (26 Junie - 15 Julie 2016)

Liewe Lidmaat

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK

'Die sagte sprong'- Sheila Cussons
Dit kom wanneer dit nie verwag

word nie: ’n aanraking van die verstand

lig soos ’n veer, vlugtig maar presies

en jy dink as sy ligtheid so is, so potent

dat die aandag nog lank daarna

die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees?

Dit kom wanneer dit nie verwag

word nie: iets wat die bewussyn tot

in die lewe tref, iets soos ’n sagte sprong -

vreugde, verbasing, vreugde, herkenning:

hoe moet u vasvat wees?

 

EREDIENSTE:  KONINKRYKTYD

Sondag 26 Junie 2016

*09:00  Erediens olv ds Rykie 

              Orrelis:  Riaan Steyn

 

Sondag 3 Julie 2016

*09:00  Erediens olv ds Rykie 

              Orrelis:  Riaan Steyn

 

Sondag 10 Julie 2016

*09:00  Erediens olv ds Rykie 

              Orrelis:  Riaan Steyn

 

*Geen gesinsdiens, kindergroepe, jeugdiens en tienergroepe agv die skoolvakansie.

 

SNAPSCAN

   

Ons beskik nou oor SnapScan.  U kan die toepassing op u selfoon aflaai en dan gedurende die erediens u offergawes of maandelikse bydraes met SnapScan aan die gemeente oordra. U kan ook allerlei ander betalings (bv winkels en markte) so kontantloos en veiliger doen.  Vir meer inligting kliek hier. 

 

LIEF EN LEED

Ongesteld:  Rhadus Snyman (LCM); Ita Pretorius (Faerie Glen Hospitaal)

 

Seënwense aan Dawie Marx en Rykie Howell wat verloof geraak het.

 

VOORBIDDING

Die Dagbestuur doen ‘n beroep op lidmate om in hulle daaglikse wandel en ook in hulle gebede aan die komende verkiesing en die sleutelrol wat dit speel, te dink.  Mag ons met wysheid leef en werk sodat geregtigheid deur ekonomiese herstel kan kom.

 

BEWYS VAN LIDMAATSKAP

Die volgende lidmate het met bewys van lidmaatskap oorgekom na Waterkloof Gemeente:

Petronella Margaretha de Clercq (nou Van Niekerk) vanaf Vanderbijlpark-Suid; Karel Frederik Gottlieb Potgieter, Nicolene Swart (Potgieter) en dooplidmaat Karel Frederik Gottlieb Potgieter vanaf Potchefstroom-Mooirivier; Jacob Hendrik Britz, Magdelena Catherina Venter (nou Britz) vanaf Kerksondermure; Jasper Johan Raats vanaf Vaalpark;  Lizette Vera Bester (de Villiers) vanaf Witfield-Wes;  Johanna Isabella Magrietha Keyter (Steenekamp) vanaf Ermelo; Alfred Huyser en Louisa Hendrina Maria van Jaarsveld (nou Huyser) vanaf Faerie-Glen; Lucinda Groenewald (nou Elliott) en dooplidmaat Kristen Tayla Elliott vanaf Skuilkrans; Anna Johanna Wilhelmina Liebenberg vanaf Sabie; Chris Andries Wessels en Maria Susanna Hough (nou Wessels) vanaf Suidoos-Pretoria; Louis Venter en Gertruida Helena Christina Greeff (nou Venter) en dooplidmate Leah en Mikal Venter vanaf Universiteitsoord.

 

LERAARS

  • Ds Rykie is met verlof vanaf 11 tot 17 Julie
  • Indien u ds Willie benodig, skakel hom 082 573 2690
  • Ds André is met verlof van 20 Junie tot 20 Julie.  Indien u ‘n leraar benodig, skakel ds Rykie of ds Willie.

 

KERKKANTOOR

Die kantoor is elke weeksoggend oop van 08:30 tot 13:30.

Kontakbesonderhede 012 460 3913 of gaan na www.waterkloofkerk.co.za  vir meer inligting.

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

Stuur kommentaar of skryf dit op die geel vormpie wat in die kerkbanke geplaas is. 

Ons stuur weekliks ‘n elektroniese nuusbrief uit.  Indien u dit nog nie ontvang nie, stuur u e-pos adres aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

WEBBLAD

Besoek ons webblad www.waterkloofkerk.co.za.  Die liturgiese blaadjie en sommige boodskappe ens word op die webblad geplaas.

 

FACEBOOKBLAD

Ons beskik nou oor ‘n Facebookblad.  Om op hoogte te bly van al die kerkgebeure en foto’s, soek Waterkloof gemeente op Facebook.

 

ROLSTOEL TOEGANG

Ons moet twv rolstoelgangers ‘n behoorlike oprit vanaf die gemeentehuis na grasperk voor die saal bou.  Bouwerk het reeds begin.

 

DEBIETORDER

Indien u graag u dankoffer per debietorder aan die kerk wil gee of wil verhoog, kliek hier vir ‘n debietordervorm.

 

 

 

Dankie vir julle kommentaar.  Stuur asseblief vir my (a) name van lidmate wat ongesteld is; (b) kommentaar oor hierdie brief en (c) e-posadresse (bv u man/ vrou/kind/lidmaat oorsee) waarheen ons die brief kan stuur. U kan hierop net “reply”.

 

Seënwense vir jou naweek - Estelle van der Vyver

 

Hierdie week se Liturgie

Liturgie

Liturgie 26 Junie 2016

Read more

Hierdie week se Gemeentebrief

Gemeentebrief

Gemeentebrief week 25 - 28 (26 Junie - 15 Julie 2016) Liewe Lidmaat   GEDAGTE VIR DIE WEEK 'Die sagte sprong'- Sheila Cussons Dit...

Read more

Hierdie week se Bulletin

Bulletin

Bulletin 26 Junie tot 15 Julie 2016

Read more

Boodskappe en bybelstudies

Boodskappe en bybelstudies

Wandel met die Gees en ontvang geduld (lankmoedigheid) Wandel met die Gees en ontvang vrede Wandel met die Gees en ontvang agape-liefde Wandel...

Read more

Tiendemaand dankoffer

Tiendemaand-dankoffer

Tiendemaandbrief 2015 Jaarverslag 2015 Debietordervorm

Read more